Zapraszamy do Pogorzelicy
 
Posiadamy wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON nr OR/32/0012/20 ważny do 22 maja 2023 roku – jesteśmy uprawnieni do organizowania turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco – rekreacyjnego dla grup osób niepełnosprawnych:
- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- z upośledzeniem umysłowym,
- z chorobą psychiczną,
- z padaczką,
- ze schorzeniami układu krążenia,
- ze schorzeniami układu oddechowego,
- z cukrzycą,
- z celiakią,
- z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
- z chorobami układu moczowo-płciowego,
- z zaburzeniami głosu i mowy,
- z chorobami układu krwiotwórczego,
- z chorobami układu pokarmowego,
- ze schorzeniami reumatycznymi,
- ze schorzeniami kręgosłupa,
- ze schorzeniami laryngologicznymi,
- ze schorzeniami onkologicznymi,
- ze schorzeniami endokrynologicznymi,
- ze schorzeniami metabolicznymi,
- z zespołem Downa,
- z mózgowym porażeniem dziecięcym,
- z autyzmem,
- ze stwardnieniem rozsianym,
- z zaburzeniami nerwicowymi,
- z zaburzeniami depresyjnymi,
- z chorobami neurologicznymi,
- z chorobą Alzheimera,
- z chorobą Parkinsona,
- z wadami postawy,
- ze skoliozą,
- z mukowiscydozą,
- z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
- kobiety po mastektomii.
 
Jesteśmy również ośrodkiem, w którym mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, uprawnieni jesteśmy do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych niepełnosprawnych, posiadamy wpis nr OD/32/0046/22 ważny do 15 lipca 2025 roku:
 
- z upośledzeniem umysłowym,
- z chorobą psychiczną,
- z padaczką,
- ze schorzeniami układu krążenia,
- z chorobami neurologicznymi,
- ze schorzeniami układu oddechowego,
- z cukrzycą,
- z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
- z chorobami układu moczowo-płciowego,
- z zaburzeniami głosu i mowy,
- z chorobami układu krwiotwórczego,
- z chorobami układu pokarmowego,
- ze schorzeniami reumatycznymi,
- z zaburzeniami nerwicowymi,
- z zespołem Downa,
- z mózgowym porażeniem dziecięcym,
- z autyzmem,
- ze schorzeniami laryngologicznymi,
- ze schorzeniami onkologicznymi,
- kobiety po mastektomii.
 
Bogata baza rehabilitacyjna oferuje ponad 40 zabiegów z zakresu:
- elektroterapii,
- hydromasażu,
- światłoterapii,
- masażu leczniczego,
- laseroterapii,
- kinezyterapii,
- ozonoterapii,
- presoterapii,
- magnetoterapii,
- termoterapii,
- klimatoterapii,
- inhalacji,
 
Dla Gości prowadzących aktywny tryb życia, pozostawiamy do dyspozycji:
- bosko do siatkówki plażowej, boisko do koszykówki, plenerowy stół do tenisa stołowego, bogato wyposażoną salę ze sprzętem sportowo-rehabilitacyjnym, kryty basen z podgrzewaną wodą, możliwość wypożyczenia kijków do Nordic Walking, plenerowy grill.